Close

O SPOLEČNOSTI

Společnost PlasmaAgro s.r.o. je mladá rozvíjející se společnost založená v roce 2017. Hlavním cílem je využití technologie nízkoteplotní plazmy jako způsobu fyzikálního ošetření a stimulace osiva a kombinace tohoto ošetření s klasickým chemickým mořením či ošetřením biologickým. Unikátnost tohoto komplexního přístupu spočívá v propojení plazmového ošetření osiva s chemickým či biologickým ošetřením a zavedení této technologie do semenářské a pěstitelské praxe.


O NÁS

Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.:

V roce 2003 byl jmenován profesorem pro obor Strojírenské technologie na Technické univerzitě v Liberci. V současnosti je vedoucím Ústavu materiálového inženýrství ČVUT Praha. Vedl a vede řadu výzkumných projektů z oblastí plazmových úprav povrchů a nanotechnologií. Prof. Špatenka je vlastníkem mezinárodních a českých patentů (generátor plazmatu, nízkotlaké plazmové úpravy materiálů,…), byla mu udělena řada prestižní českých i zahraničních ocenění a je členem řady profesních organizací českých i zahraničních, je spoluautorem publikací zabývající se výše uvedenou problematikou.

Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.:

V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor „Šlechtění a semenářství“.  Od roku 2003 je vedoucím Biotechnologického centra ZF JU a od roku 2009 je vedoucím Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné ZF JU. Stávající výzkumné priority jsou zaměřeny do oblasti biochemických a molekulárních markerů a jejich využití v genetice a šlechtění rostlin, ve studiu genetické struktury populací a populační genetiky invazních druhů rostlin a do oblasti aplikace metod molekulární biologie a DNA fingerprintingu u průmyslových kmenů mikroorganismů, u mykorhizních a entomopatogenních hub.