Close

OBLAST VYUŽITÍ

Hlavními odběrateli jsou šlechtitelská pracoviště a producenti osiv jak v České republice, tak v zahraničí a samozřejmě i podniky zemědělské prvovýroby a ekologicky hospodařící zemědělské subjekty, kterým bude umožněno produkovat resp. zasít kvalitní osivo zbavené mykotoxinů.


VÝHODY

Nabídka technologie pro plazmové a biologické ošetření osiva umožní produkci kvalitního osiva a pozitivní efekt ošetření se odrazí i ve vyšší biologické hodnotě osiva. Plazmové ošetření osiva má i efekt na možné snížení množství pesticidů (eliminace patogenů fyzikálními metodami, snížení množství mořidla v důsledku změny fyzikálních parametrů povrchu semene). Díky tomu dojde ke snížení množství agrochemikálií a tím i snížení zátěže životního prostředí.

TESTOVANÉ PLODINY

Mák setý Řepka ozimá
Pšenice jarní Ječmen jarní