Close

PARTNEŘI

Partneři jsou důležitou součástí při testování jak v laboratorních, tak i polních podmínkách. Důležitá je spolupráce na úrovni věděcko-výzkumné, která je zajišťována Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a firmou SurfaceTreat.


Naši partneři zajišťují dodání zkušebního osiva a poskytují poloprovozní parcelky pro výsev ošetřeného osiva v polních podmínkách. 

HLAVNÍ PARTNEŘI