Close

POPIS TECHNOLOGIE

PLAZMOVÉ OŠETŘENÍ SEMEN

Osivo bylo ošetřeno plazmovým výbojem typu Gliding Arc generovaného v plazmové hlavici mezi divergentními nerezovými elektrodami. Zapálený výboj je vyfukován proudem pracovního plynu z prostoru mezi elektrodami směrem k opracovávanému vzorku. Podle požadavku jednotlivého druhu osiva jsou nastaveny specifické parametry, jako je: nastavení průtoku stlačeného vzduchu, vzdálenost ústí plazmové hlavice od ošetřovaného materiálu a doba ošetření.

Plazmová hlavice je napájena ze zdroje vysokého napětí GVN1k-2011 firmy RADAN, s.r.o. Parametry zdroje uváděné výrobcem jsou: napětí 230 V, frekvence 50 Hz, maximální příkon 1,3 kW, krytí IP20. Zapálený výboj je vyfukován proudem pracovního plynu z prostoru mezi elektrodami směrem k opracovávanému vzorku. Pracovním plynem je vzduch stlačený kompresorem Orlík PKS 9-2/100 s minimálním přetlakem 6,5 bar, maximálním příkonem 1,5 kW, s tlakovou nádobou o objemu 100 l, napájeném střídavým napětím 230 V. Průtok pracovního plynu je regulován rotametrem OMEGA FL-2008 zabudovaným přímo v napájecím zdroji.

Schéma atmosferického plazmování

OŠETŘENÍ SEMEN HOUBAMI

Osivo obou plodin bylo zároveň identicky namořené mykoparazitickou houbou Trichoderma virens a entomopatogenní houbou Metarhizium anisopliae. Oba druhy hub jsou záměrně využívány v biologické ochraně rostlin po celém světě. Druh Trichoderma virens je polyfágní druh houby, který je schopen aktivně potlačovat původce významných houbových onemocnění, včetně fytopatogenních druhů z rodů Alternaria, Fusarium, Pythium, Sclerotinia a Rhizoctonia. Zástupci těchto rodů způsobují zejména padání a odumírání klíčních a vzcházejících rostlin. Zároveň přítomnost Trichoderma virens pozitivně ovlivňuje i zakořeňování a vývoj rostlin a rostliny reagují na přítomnost této houby i navozením stavu tzv. indukované resistence, stavu zvýšené odolnosti proti spektru škodlivých organismů. Druh Metarhizium anisopliae představuje účinnou prevenci před poškozením klíčících a vzcházejících rostlin před hmyzími škůdci. Mezi významné škůdce, kteří jsou schopni napadat kořenový systém rostlin, patří např. larvy kovaříků (tzv. drátovců), lalokonosců, chroustů a chroustků, krtonožek, osenic a řady dalších škůdců. Moření osiva pomocí užitečných druhů hub představuje preventivní prvek v ochraně rostlin před uvedenými druhy škodlivých organismů. Zejména mykoparazitická houba T. virens může eliminovat patogeny z povrchu semen resp. obilek.

Osivo je obaleno suspenzí užitečného druhu houby. Suspenze houby je připravena buď z experimentální šarže preparátu, nebo může být připravena z čisté kultury houby kultivované na umělé živné půdě. Spory jsou vymyty do adhezivního roztoku, pomocí kterého spory se snadno přichytí k povrchu semen. Suspenze je adjustována na standardní titr, 1×106 spor v 1 ml suspenze. Osivo je převedeno do nádoby a k němu je dodáno adekvátní množství suspenze k tomu, aby bylo každé semeno důkladně obaleno připravenou suspenzí. Osivo se důkladně promíchá a následně je převedeno na síta. Osivo musí být rychle a důkladně usušeno, aby nedošlo během jeho skladování k nežádoucímu klíčení semen. Takto připravené osivo musí být skladováno v nízkých teplotách kvůli užitečným druhům hub, aby nedošlo k naklíčení spor nebo jejich rychlé inaktivaci díky vysoké teplotě.

Kultura houby Trichoderma virens narostlá na živném mediu Konidie houby Trichoderma virens


Foto: Monika Strejčková