Close

SLUŽBY

Nabízíme využití nízkoteplotní plazmy jako způsobu fyzikálního ošetření a stimulace osiva a kombinaci tohoto ošetření s klasickým chemickým mořením či ošetřením biologickým (mykoparazitické a entomopatogenní houby či biostimulanty na bázi mikroorganismů). Výhodou je propojení plazmového ošetření osiva s chemickým či biologickým ošetřením a zavedení této technologie do semenářské a potažmo pěstitelské praxe. V tomto směru se jedná o významný inovační krok, posunutí technologie ošetřování osiva na novou úroveň a jedná se i o významnou aplikaci v mezinárodním kontextu.


Produkt je škálovatelný – výhodou je úprava technologie „na míru“. Varianty je možné upravit pro různé druhy rostlin / semen / biopreparáty a pro různé oblasti.

HLAVNÍ VÝHODY

  • vysoká přidaná hodnota
  • nízké provozní náklady
  • vysoká efektivita procesu
  • homogenita úpravy po celém povrchu semen
  • vysoká stabilita modifikace – eliminace plísní a sterilizace povrchu semen
  • zvýšení klíčivosti a vitality semen