Close

TECHNOLOGIE

Postup je založen na interakci povrchu semene s plazmatem, čímž dojde k omezení množství mykotoxinů a houbové zátěže. Následně jsou naneseny houby s cílem zabránit opětovnému osídlení povrchu těmito houbami. Dvoustupňová metoda ošetření osiv naprosto naplňuje požadavky IOR. Fyzikálně-technické ošetření plazmatem může ve velké míře, nebo dokonce zcela nahradit používání různých chemických látek zamořujících životní prostředí, např. pesticidů, zejména potom fungicidů a insekticidů. Toto ošetření plazmatem vychází ze zkušeností s využitím plazmových zařízení v medicíně, např. pro sterilizaci tepelně citlivých nástrojů a zařízení jako jsou medicinální katetry nebo stenty. Vzhledem ke značné citlivosti osiv na vysoké teploty nelze využít klasické sterilizátory, využití nízkoteplotního plazmatu je tak jednou z velmi slibných technologií.