Close

TESTOVÁNÍ

Pro testování byly vybrány 4 kulturní plodiny: Mák jarní, pšenice jarní, ječmen jarní a řepka ozimá. Osivo vyseté na experimentálních parcelkách bylo ošetřeno šesti různými variantami:

Způsob ošetření Specifikace
Pesticid Fungicidně mořené osivo
Kontrola Nemořené osivo
Plasma Osivo vystavené nízkoteplotnímu plazmatu po dobu 4 minut
Tvi + plasma Osivo vystavené nízkoteplotnímu plazmatu ( 4 min.) a biologicky ošetřené houbou Trichoderma virens (Tvi)
Man + plasma Osivo vystavené nízkoteplotnímu plazmatu ( 4 min.) a biologicky ošetřené houbou
T. virens Biologicky ošetřené osivo houbou Trichoderma virens
M. anisopliae Biologicky ošetřené osivo houbou Metarhizium anisopliae

PŠENICE JARNÍ

Odrůda: Tercie
Udržovatel: Selgen a.s.
Odrůda Tercie je poloraná odrůda se středně velkým zrnem. Rostliny jsou nízkého vzrůstu, středně odnožující s nejvyšší odolností k poléhání ze zkoušeného sortimentu. Tercie je odrůda s vysokým výnosem zrna. Výborných výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování, a to jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě pokusu. Jedná se o velmi kvalitní pekařskou pšenici.

ŘEPKA OZIMÁ

Odrůda: Cortes
Udržovatel: Selgen a.s.
Cortes je středně raná liniová odrůda, má rychlý podzimní vývoj a výbornou pokryvnost růžice.Je řazena mezi nízké dobře větvící odrůdy s vysokým stupněm  odolnosti vůči poléhání. Rostliny nízké až středně vysoké (137 cm). Je odolná vůči fómové suché hnilobě a sklerotiniové hnilobě. Obsah oleje v semeni je středně vysoký, nízký obsah glukosinolátů a nulový obsah kyseliny erukové. Vyšší HTS, rychlejší podzimní vývoj a výborná pokryvnost růžice je zárukou dobře zapojeného a dobře připraveného porostu na zimní období.

Výsledky pokusů z roku 2015

varianta výnos t/ha

2015

vztaženo k pesticidu (%)
pesticid 3,45 100
plazma 4,17 120,87
plazma + TVI 3,51 101,74
TVI 4,39 127,25
MAN 3,55 102,9
Plazma + MAN 3,33 96,52

  

 Výsledky pokusů z roku 2016

varianta výnos t/ha 

2016

vztaženo k pesticidu
pesticid 4,16 100
plazma 3,78 90,87*
plazma + TVI 4,13 99,28
TVI 4,39 105,53
MAN 4,23 101,68

 

 

* V době sklizně byly nepříznivé klimatické podmínky, sklizeň byla významně zpožděná a ve variantách ošetřených plazmou a T.virens byly vysoké sklizňové ztráty

Výsledky pokusů z roku 2017

varianta výnos t/ha vztaženo k pesticidu
pesticid 2,31 100
plazma 3,05 132,03
plazma + TVI 3,24 140,26
TVI 3,62 156,71
MAN 3,78 163,64
Plazma + MAN 3,12 135,06

 

Průměrné hodnoty z tříletých pokusů

varianta průměr

t/ha

vztaženo k pesticidu

(%)

pesticid 3,306667 100
plazma 3,666667 114,59
plazma + TVI 3,626667 113,76
TVI 4,133333 129,83
MAN 3,853333 122,74
Plazma + MAN 3,225 115,79

 

JEČMEN JARNÍ

Odrůda: Bojos
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o..
Odrůda Bojos má výběrovou sladovnickou kvalitu. Je vhodná pro výrobu Českého piva na základě registračních zkoušek ÚKZÚZ a výsledků mikrosladování VÚPS 2002–2004. Má tedy provozně ověřenou sladovnickou kvalitu. Bojos je polopozdní odrůda, rostliny mají velmi dobrou odnožovací schopnost. Rostliny jsou středně dlouhé, tvoří dlouhý klas středně hustý a v plné zralosti háčkující. Zrno je velké s vysokou HTZ a jemně vrásčitou pluchou. Odrůda má odolnost rostlin k padlí travnímu kontrolovaná genem Mlo, střední odolnost vůči hnědým skvrnitostem a ke rzi ječné. Citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti a dobrá odolnost k poléhání a lámání stébla.

Výsledky pokusů z roku 2015

varianta výnos 2015 t/ha
kontrola 6,26
pesticid 6,48
plazma 6,85
plazma + Tvi 6,85
plazma + Man 6,33
Tvi 6,57
Man 6,36

Výsledky pokusů z roku 2016

varianta výnos 2016 t/ha
kontrola 6,18
pesticid 6,68
plazma 6,66
plazma + Tvi 6,39
plazma + Man 6,66
Tvi 6,37
Man 6,46

Výsledky pokusů z roku 2017

varianta výnos 2017 t/ha
kontrola 7,45
pesticid 7,76
plazma 7,59
plazma + Tvi 7,56
plazma + Man 7,64
Tvi 7,71
Man 7,51

Průměrné hodnoty z tříletých pokusů

varianta průměr t/ha
kontrola 6,63
pesticid 6,973
plazma 7,03
plazma + Tvi 6,93
plazma + Man 6,88
Tvi 6,88
Man 6,78

MÁK JARNÍ

Odrůda: Opex
Udržovatel: Oseva Pro, s.r.o.
Jedná se o odrůdu s velmi dobrým výnosovým potenciálem jak semene, tak makoviny, se střední až vyšší výškou rostlin s dobrou odolností k polehání. Ze sortimentu opavských modrosemenných odrůd se jedná o nejranější materiál. Kvalita makoviny je ze zpracovatelského hlediska velmi dobrá, obsahuje kolem 0,8 % morfinu.

Opex  
varianta výnos 2015 t/ha
kontrola 2,26
Plazma 2,28
Plazma + Tvi 2,34
Plazma + Man 2,28
Tvi 2,66
Man 2,25

Opex  
varianta výnos 2016 t/ha
kontrola 2,01
Plazma 2,03
Plazma + Tvi 1,88
Plazma + Man 1,91
Tvi 2
Man 1,88

Opex  
varianta výnos 2017 t/ha *
kontrola 0,77
Plazma 0,61
Plazma + Tvi 0,66
Plazma + Man 0,68
Tvi 0,6
Man 0,59

* Mezerovitý porost, parcelky velmi nevyrovnané


Odrůda: Onyx
Udržovatel: Oseva Pro, s.r.o.
Onyx je odrůda modrosemenného máku. Raná až středně raná odrůda s dobrou odolností proti poléhání a vyvracení rostlin. Má střední odolnost k chorobám, odolnost proti nežádoucímu otevírání tobolek. Vysoký výnos kvalitního semene. Tato odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí.

Onyx  
varianta výnos 2016 t/ha
kontrola 1,45
Plazma 1,53
Plazma + Tvi 1,51
Plazma + Man 1,44
Tvi 1,48
Man 1,49

Onyx  
varianta výnos 2017 t/ha
kontrola 0,96
Plazma 0,99
Plazma + Tvi 1,06
Plazma + Man 0,98
Tvi 0,87
Man 0,93