Close

VÝZKUM A VÝVOJ

Hlavní výzkum a vývoj technologie probíhá v laboratořích Jihočeské univerzity, Zemědělské fakulty. Do výzkumu jsou zapojeni jako odborní pracovníci, tak i studenti magisterských i doktorských studijních programů. Výsev ošetřeného osiva probíhá na pokusném školním pozemku.

Ověřené technologie jsou přesunuty na velkokapacitní zpracování na zařízeních firmy Surface Treat a polní pokusy jsou dále zajištěny našimi partnery na lokalitách Sedlec na osevních plochách firmy „Farma U Hoštičků“.

K testování jsou použity odrůdy plodin vhodné pro pěstování v našich podmínkách.


PLAZMOVÉ OŠETŘENÍ OSIVA

K ošetření je využíváno plazmového obloukového výboje (Gliding arc). 
Plazmový výboj Testovací zařízení pro plazmové ošetření osiva
Pásový dopravník s tryskami Velkokapacitní zařízení pro ošetření osiva

Foto: Pavel Olšan, Petr Špatenka

BIOLOGICKÉ OŠETŘENÍ OSIVA

Biologické ošetření osiva je prováděno houbami Trichoderma virens (určená proti půdním patogenům) a Metarhizium anisopliae (určeno proti půdním škůdcům)
Čistá kultura T.virens Převedení kultury do vodného roztoku
Smáčení osiva houbou Sušení ošetřeného osiva

Foto: Monika Strejčková a Andrea Bohatá

MALOPARCELKOVÉ POKUSY

Maloparcelkové pokusy probíhají na pozemku Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích. 
Porost ječmene v konečné fázi metání Porost přikrytý sítěmi, jako ochrana před ptactvem
Porost ječmene těsně před sklizní Průběh sklizně

Foto: Monika Strejčková, Andrea Bohatá